Season 3 - North America
1/32
kenny vs Bye
1:0 kenny flag
 
Kain vs t0k3nBuD
2:1 Kain flag
 
nomercy vs djdell82
1:0 nomercy flag
 
Lady vs [aTx]Rapture
1:0 Lady flag
 
gHOstFaCe vs Kira
0:2 Kira flag
 
civil vs allpointswest
1:2 allpointswest flag
 
Glock vs Littlefoot
0:1 Littlefoot flag
 
tEh-kEEpEr vs Mommy_Monkey
0:1 Mommy_Monkey flag
 
solitary vs Ryuzaki
2:0 solitary flag
 
posssesssed vs Muffie
1:2 Muffie flag
 
filth vs ]3east
0:2 ]3east flag
 
pwner vs Failasaurus-rex
0:2 Failasaurus-rex flag
 
bludshot vs forcE
0:2 forcE flag
 
simook vs MaGG
0:2 MaGG flag
 
Flinn vs unlim
1:0 Flinn flag
 
x8` vs NerdyByNature
1:0 x8` flag
 
z00fle vs Blurrr
1:0 z00fle flag
 
ghetta_whiff vs inthestreets
1:0 ghetta_whiff flag
 
PerlGuy vs Tru3
0:1 Tru3 flag
 
cajuncannon vs drizzt-do'urban
0:1 drizzt-do'urban flag
 
HoVa vs wTf|cv
1:2 wTf|cv flag
 
MaJ vs marcopolo
2:0 MaJ flag
 
UnDefined vs Gimpy_Nipple
0:1 Gimpy_Nipple flag
 
Megalomania vs soulreaper
1:0 Megalomania flag
 
dondon vs HooSIER_MedIC?
1:0 dondon flag
 
ol'whiskey vs braindamage
2:0 ol'whiskey flag
 
HooSIER|blip vs HannahMontana
0:2 HannahMontana flag
 
Despair vs FragginNewby
1:0 Despair flag
 
]{arizma vs gharakh
2:1 ]{arizma flag
 
VVarhead vs jesuscamps
0:2 jesuscamps flag
 
Choobie vs imbaftw
1:0 Choobie flag
 
Anomaly vs Aztek
1:0 Anomaly flag
1/16
 
kenny vs Kain
1:0 kenny flag
 
 
 
nomercy vs Lady
0:1 Lady flag
 
 
 
Kira vs allpointswest
2:0 Kira flag
 
 
 
Littlefoot vs Mommy_Monkey
1:2 Mommy_Monkey flag
 
 
 
solitary vs Muffie
1:0 solitary flag
 
 
 
]3east vs Failasaurus-rex
0:2 Failasaurus-rex flag
 
 
 
forcE vs MaGG
2:0 forcE flag
 
 
 
Flinn vs x8`
1:2 x8` flag
 
 
 
z00fle vs ghetta_whiff
2:0 z00fle flag
 
 
 
Tru3 vs drizzt-do'urban
0:2 drizzt-do'urban flag
 
 
 
wTf|cv vs MaJ
2:0 wTf|cv flag
 
 
 
Gimpy_Nipple vs Megalomania
1:0 Gimpy_Nipple flag
 
 
 
dondon vs ol'whiskey
2:0 dondon flag
 
 
 
HannahMontana vs Despair
0:2 Despair flag
 
 
 
]{arizma vs jesuscamps
0:2 jesuscamps flag
 
 
 
Choobie vs Anomaly
0:2 Anomaly flag
 
1/8
 
 
 
kenny vs Lady
1:0 kenny flag
 
 
 
 
 
 
 
Kira vs Mommy_Monkey
2:0 Kira flag
 
 
 
 
 
 
 
solitary vs Failasaurus-rex
2:0 solitary flag
 
 
 
 
 
 
 
forcE vs x8`
2:0 forcE flag
 
 
 
 
 
 
 
z00fle vs drizzt-do'urban
2:0 z00fle flag
 
 
 
 
 
 
 
wTf|cv vs Gimpy_Nipple
1:0 wTf|cv flag
 
 
 
 
 
 
 
dondon vs Despair
1:2 Despair flag
 
 
 
 
 
 
 
jesuscamps vs Anomaly
2:0 jesuscamps flag
 
 
 
1/4
 
 
 
 
 
 
 
kenny vs Kira
2:0 kenny flag
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
solitary vs forcE
2:0 solitary flag
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z00fle vs wTf|cv
2:0 z00fle flag
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Despair vs jesuscamps
2:1 Despair flag
 
 
 
 
 
 
 
1/2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kenny vs solitary
1:2 solitary flag
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z00fle vs Despair
2:0 z00fle flag
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
solitary vs z00fle
1:2 z00fle flag