Season 1 - North America
1/16
dondon vs hero
2:0 dondon flag
 
SoD vs redemption
0:2 redemption flag
 
blink-182.com vs tEh-kEEpEr
2:0 blink-182.com flag
 
fu daddy vs xataxx
2:0 fu daddy flag
 
HoVa vs .:blam:.Gangsta
0:2 .:blam:.Gangsta flag
 
Kraken vs |ALPHA|t0k3nBuD
0:2 |ALPHA|t0k3nBuD flag
 
bludshot vs *THC*|Urban Leg
2:0 bludshot flag
 
nherd vs Bye
2:0 nherd flag
 
x8` vs Bye`
2:0 x8` flag
 
lauren vs kenny
1:2 kenny flag
 
]{arizma vs z00fle
1:2 z00fle flag
 
J0E vs Glock
1:2 Glock flag
 
}{AMMER vs gHOstFaCe
2:0 }{AMMER flag
 
filth vs sephy
0:2 sephy flag
 
TTimo vs straight jackin
1:2 straight jackin flag
 
Raimondo vs Blurrr
2:0 Raimondo flag
1/8
 
dondon vs redemption
2:0 dondon flag
 
 
 
blink-182.com vs fu daddy
2:0 blink-182.com flag
 
 
 
.:blam:.Gangsta vs |ALPHA|t0k3nBuD
2:0 .:blam:.Gangsta flag
 
 
 
bludshot vs nherd
2:1 bludshot flag
 
 
 
x8` vs kenny
0:2 kenny flag
 
 
 
z00fle vs Glock
2:1 z00fle flag
 
 
 
}{AMMER vs sephy
0:2 sephy flag
 
 
 
straight jackin vs Raimondo
0:2 Raimondo flag
 
1/4
 
 
 
dondon vs blink-182.com
0:2 blink-182.com flag
 
 
 
 
 
 
 
.:blam:.Gangsta vs bludshot
2:0 .:blam:.Gangsta flag
 
 
 
 
 
 
 
kenny vs z00fle
1:2 z00fle flag
 
 
 
 
 
 
 
sephy vs Raimondo
2:1 sephy flag
 
 
 
1/2
 
 
 
 
 
 
 
blink-182.com vs .:blam:.Gangsta
2:0 blink-182.com flag
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z00fle vs sephy
2:1 z00fle flag
 
 
 
 
 
 
 
1/1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
blink-182.com vs z00fle
0:2 z00fle flag